Assistanseknapp

a51

Bærbar alarmsender for maksimal trygghet på arbeidsplassen

Trådløse kommunikasjonsløsninger
Trådløse kommunikasjonsløsninger muliggjør rask og effektiv respons på kristisk informasjon og kritiske situasjoner som hjertestans, traume-, produksjons- og personalalarmer. Teknologien integreres og tilpasses den enkeltes virksomhets behov og baseres på ulike typer teknologi som IP-DECT, DECT, VoWiFi og personsøk.

Bærbar alarmsender
Butikkansatte går ofte med alamsenderen på seg. En synlig alarmsender virker betryggende på kunder og advarende på personer med negative hensikter.

Diskret alarmgiving
Ingen sirene eller annen lyd når man trykker på alarmknappen. Vektere og andre med alarmmottakere får umiddelbar melding om hvilken butikk alarmen er sendt fra.

Enkelt å varsle
Forespørsel om assistanse – ett trykk på alarmknappen. Tilkall øyeblikkelig hjelp – to eller flere trykk på alarmknappen.

Enkelt å motta alarm
En alarmmelding med avsenderidentifikasjon går direkte til displayet i personsøkeren eller telefonen som vektere eller annet personale bærer på seg.