DAGLIG LEDER

tlf. 92 63 72 07

VÅRT TEAM

Med til sammen over 30 års erfaring i bransjen er vi din lokale partner innen områdesikring, kameraovervåkning og adgangskontroller.

Sentralbord tlf. 611 75 880

PROSJEKTLEDER

tlf. 90 19 00 35

PROSJEKTLEDER

tlf. 47 86 74 00

PROSJEKTLEDER

tlf. 90 01 48 06

Kristian Andressen

TEKNIKER

Ansatt siden 2015

tlf. 92 01 49 90

Roger Sjøberg

TEKNIKER

Ansatt siden 2013

tlf. 611 75 880

Kallerudlia 3, 2816 GJØVIK

  • Facebook